Kursus for Dig er de selvstændige Brugsforeningers kompetencefond.

Er du ansat i en selvstændig Brugsforening under en overenskomst mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og HK, 3F eller Fødevareforbundet NNF, kan du få støtte til at efteruddanne dig.

Du har ret til to ugers selvvalgt uddannelses om året. Du kan også overføre de uger, som du ikke bruger til året efter. Det kan du gøre i op til 3 år, så du har i alt 6 ugers efteruddannelse hvert 3. år.

Du behøver ikke bruge alle ugerne, du kan også få støtte til kortere forløb eller dagskurser